In deze showroom smelten oud en nieuw samen. De cocospotten zijn natuurlijk en grof en de grootbladerige planten verzachten de sfeer.